Numer 10/2018

Objętość: 60 stron | Cena: 16.50 zł

Gratis:

Biblioterapia w Szkole – 10/2018

100 lat niepodległości

Numer 09/2018

Objętość: 88 stron | Cena: 16.50 zł

Gratis:

Jak kupować książki? – 09/2018

Książka to przyszłość – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Numer 07-08/2018

Objętość: 76 stron | Cena: 33 zł

Gratis:

Biblioteka – Centrum Informacji – 03/2018

Kalendarz biblioteki 2018/2019

Numer 06/2018

Objętość: 40 stron | Cena: 16,50 zł

Gratis:

Numer 05/2018

Objętość: 60 stron | Cena: 16,50 zł

Gratis:

Biblioteka – Centrum Informacji – 02/2018

Plakat

Numer 04/2018

Objętość: 44 stron | Cena: 16,50 zł

Gratis:

Numer 03/2018

Objętość: 48 stron | Cena: 16,50 zł

Gratis:

Dyrektor w Szkole – 01/2018

Plakat

Numer 02/2018

Objętość: 60 stron | Cena: 16,50 zł

Gratis:

Biblioteka – Centrum Informacji – 01/2018

Plakat

Top