Numer 06/2017

Objętość: 40 stron | Cena: 14 zł

Gratis:

Plakat: W wakacje zakochaj się w książce

W numerze m.in.:

Zakończenie roku w bibliotece to wiele czynności, które trzeba wykonać. Warto przy okazji pokazać zakres pracy nauczyciela bibliotekarza, by rozwiać stereotypy i podjąć próbę znalezienia sojuszników wśród grona pedagogicznego.

(więcej informacji na temat poszczególnych artykułów znajduje się niżej)

Spis treści

Zagadnienia

Szkoła w ogniuJuliusz Wasilewski 3-4

Aktualności

Informacje, ciekawostki, kalendarium 5

Warsztat pracy

Zakończenie roku szkolnego w bibliotece szkolnejDanuta Majkusiak 7-9

Prawo w szkole

Prawnik odpowiadaDariusz Skrzyński 10-11

Czytelnik w bibliotece

Spotkanie z Panem Kleksem, czyli grywalizacja w biblioteceJarek Leciejewski 12-14

Działalność społeczna a awans zawodowyAgnieszka Wróbel 15

Narodowe Czytanie – ze szkolnym teatrem!Justyna SzawaraEwa Bojarowska 16-17

Z książką na dobre i na złe – Scenariusze spotkań biblioterapeutycznychAleksandra Stempniak 18-21

W zoo pana Brzechwy – Scenariusz spotkaniaPaulina Pacyna-Dawid 22

Historia nie musi być nudna. Praca z kółkiem czytelniczymKatarzyna John 23-24

Polska biblioteka szkolna w KanadzieMichał Brdak 26

Od stóp do głów. Konkurs frazeologicznyJanina Witek 27

Bajkowi bohaterowie. Scenariusz lekcji bibliotecznejMagdalena Kuc 28-29

Czytanie to przyjemność. Internetowy konkurs czytelniczyDominika Wiercigroch 30-31

Scenariusze

Tadeusz KościuszkoAgnieszka Stawowska 32-34

Informacje

Obchody i rocznice w roku szkolnym 2017/2018Monika Kucharczyk-Kubacka 35-37

Przegląd książek

Przegląd książekBernadeta Listwoń 38-39

Artykuły

Szkoła w ogniu

Str. 3-4

Zagadnienia

Juliusz Wasilewski

Szkoła w ogniu

Zbliża się koniec roku szkolnego 2016/17. Ponad 4,5 mln. dzieci i młodzieży codziennie wędrowało do szkół. A w tle rozgrywała się batalia o reformę edukacji. Głównymi rozgrywającymi były MEN i ZNP. Ciekawy obraz tych zmagań daje lektura ich stron internetowych. Zapraszamy do krótkiego przeglądu.

Informacje, ciekawostki, kalendarium

Str. 5

Aktualności

M.in. Finał Olimpiady Bibliologicznej i informatologicznej, Stabilizacja nieczytania, Jak nie czytam – 1 czerwca pobijamy rekord czytania w jednym momencie

Zakończenie roku szkolnego w bibliotece szkolnej

Str. 7-9

Warsztat pracy

Danuta Majkusiak

Zakończenie roku szkolnego w bibliotece szkolnej

Zakończenie roku w bibliotece to wiele czynności, które trzeba wykonać. Warto przy okazji pokazać zakres pracy nauczyciela bibliotekarza, by rozwiać funkcjonujące stereotypy, i podjąć próbę znalezienia sojuszników wśród grona pedagogicznego.

Prawnik odpowiada

Str. 10-11

Prawo w szkole

Dariusz Skrzyński

Prawnik odpowiada
  • Godziny doraźne w czasie pracy nauczyciela bibliotekarza
  • Coroczne ograniczenie etatu
  • Emerytura na tzw. starych zasadach
  • Emerytura nauczyciela
  • Urlop dla poratowania zdrowa
  • Dodatkowe zatrudnienie

Spotkanie z Panem Kleksem, czyli grywalizacja w bibliotece

Str. 12-14

Czytelnik w bibliotece

Jarek Leciejewski

Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem elementów grywalizacji. Zrealizowany w bibliotece pedagogicznej, ale podobne spotkanie można zorganizować także w szkole.

Działalność społeczna a awans zawodowy

Str. 15

Czytelnik w bibliotece

Agnieszka Wróbel

Współpraca z organizacjami pożytku publicznego to nie tylko działanie na rzecz środowiska i szkoły, lecz także własnego rozwoju zawodowego.

Narodowe Czytanie – ze szkolnym teatrem!

Str. 16-17

Czytelnik w bibliotece

Justyna Szawara

Ewa Bojarowska

Praktyczna instrukcja, jak w oryginalny sposób włączyć się w ogólnopolską akcję. Lekturą czytaną podczas kolejnej edycji, we wrześniu bieżącego roku, będzie Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

Z książką na dobre i na złe – Scenariusze spotkań biblioterapeutycznych

Str. 18-21

Czytelnik w bibliotece

Aleksandra Stempniak

Program obejmuje cykl spotkań z książką. Omawiane są różne problemy, z którymi mogą się zetknąć młodzi ludzie: przemoc, nieplanowane macierzyństwo, narkotyki, bulimia.

W zoo pana Brzechwy – Scenariusz spotkania

Str. 22

Czytelnik w bibliotece

Paulina Pacyna-Dawid

W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” uczennice klasy II liceum pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza odwiedziły przedszkole, aby popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych.

Historia nie musi być nudna. Praca z kółkiem czytelniczym

Str. 23-24

Czytelnik w bibliotece

Katarzyna John

Z wykorzystaniem twórczości Jane Austen.

Cele:
– zapoznanie uczennic z życiem i twórczością Jane Austen;
– zapoznanie z życiem, które wiodła angielska klasa wyższa na początku w. XIX (obyczajowość, stosunki społeczne);
– zapoznanie z wyznacznikami powieści psychologicznej graniczącej z romansem.

Polska biblioteka szkolna w Kanadzie

Str. 26

Czytelnik w bibliotece

Michał Brdak

Przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto działa polska szkoła, a w niej biblioteka.

Od stóp do głów. Konkurs frazeologiczny

Str. 27

Czytelnik w bibliotece

Janina Witek

Temat: Związki frazeologiczne
Grupa docelowa: Szkoła podstawowa (klasy IV-VI)

Bajkowi bohaterowie. Scenariusz lekcji bibliotecznej

Str. 28-29

Czytelnik w bibliotece

Magdalena Kuc

Można wykorzystać w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim).

Czytanie to przyjemność. Internetowy konkurs czytelniczy

Str. 30-31

Czytelnik w bibliotece

Dominika Wiercigroch

Oryginalny konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów – na pewno dlatego że dotyczył ich ulubionych książek. Przedstawiamy przykładowe pytania, ale zachęcamy do tego, żeby dostosować treść konkursu do autentycznych upodobań czytelniczych młodzieży.

Tadeusz Kościuszko

Str. 32-34

Scenariusze

Agnieszka Stawowska

Tadeusz Kościuszko

Scenariusz poświęcony Tadeuszowi Kościuszce w formie powtórki z historii. Uczniowie i uczennice postanawiają przygotować film biograficzny o Kościuszce złożony ze scen ukazujących różne etapy jego działalności politycznej i przeprowadzają wywiad.

Przegląd książek

Str. 38-39

Przegląd książek

Bernadeta Listwoń

Przegląd książek

Przegląd nowości wydawniczych, polecanych do uzupełnienia księgozbioru biblioteki szkolnej. Dział redaguje BERNADETA LISTWOŃ, autorka bloga o książkach dla dzieci i młodzieży „Półeczka z książkami”.

Top