Numer 09/2017

Objętość: 44 stron | Cena: 14 zł

Gratis:

Kompendium: Narodowy program rozwoju czytelnictwa – 09/2017

Książka nas łączy – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

W numerze m.in.:

Dodatek: kompendium wiedzy na temat Narodowego Programu Czytelnictwa 2016-2020. Poza tym m.in. szczegółowy komentarz prawny na temat uzupełniania etatu nauczyciela w innej szkole. Gratis duży plakat na Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (format B2 – 50 x 70 cm).

(więcej informacji na temat poszczególnych artykułów znajduje się niżej)

Spis treści

Zagadnienia

Zapraszamy na Olimpiadę Mariola Antczak 3

Warsztat pracy

W sprawie okładania podręczników Karolina Kalinowska 6-7

Współpraca bibliotek szkolnych z przedszkolami Iwona Wolińska 7

Będąc młodą (stażem) bibliotekarką Danuta Majkusiak 8-12

Prawo w szkole

Prawnik odpowiada Dariusz Skrzyński 14-16

Uzupełnianie etatu w innej szkole – 11 konsekwencji dla nauczyciela Dariusz Skrzyński 17-20

Czytelnik w bibliotece

Cykliczne Akcje Plastyczne, czyli jak twórczo spędzać przerwy w bibliotece – Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz 21

Przegląd książek

Przegląd książek Bernadeta Listwoń 22-23

Darmowy dodatek +

Kompendium: Narodowy program rozwoju czytelnictwa – 09/2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 Miniporadnik dla nauczycieli bibliotekarzy i dyrektorów szkół 2-16

Wskazówki do realizacji projektu edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej 17-18

Projekty w praktyce (wypowiedzi nauczycieli) 18

Artykuły

Zapraszamy na Olimpiadę

Str. 3

Zagadnienia

Mariola Antczak

Zapraszamy na Olimpiadę

Rusza piąta edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Jej głównym celem jest rozbudzenie zainteresowań młodego pokolenia sprawami książki, informacji, kultury czytelniczej i bibliotek oraz zwrócenie uwagi na rolę kompetencji informacyjnych we współczesnym świecie.

W sprawie okładania podręczników

Str. 6-7

Warsztat pracy

Karolina Kalinowska

W sprawie okładania podręczników

Omówienie problematyki związanej z okładaniem podręczników, którego wymaga wiele dyrekcji szkół, i polemika z sensownością takiego wymogu. Autorka zamiast kosztownego i czasochłonnego okładania proponuje rzetelną edukację czytelniczą.

Współpraca bibliotek szkolnych z przedszkolami

Str. 7

Warsztat pracy

Iwona Wolińska

Współpraca bibliotek szkolnych z przedszkolami

Omówienie doświadczeń ze współpracy biblioteki szkolnej z przedszkolem, którą można włączyć do sprawozdania z awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Jakie są jeszcze korzyści z takiej współpracy?

Będąc młodą (stażem) bibliotekarką

Str. 8-12

Warsztat pracy

Danuta Majkusiak

Będąc młodą (stażem) bibliotekarką

Kilka rad na początek roku szkolnego dla młodych (stażem) bibliotekarzy szkolnych. Wśród nich m.in.: od czego zacząć, zadania nauczyciela bibliotekarza, nielegalne zastępstwa, wypożyczanie, plan pracy.

Prawnik odpowiada

Str. 14-16

Prawo w szkole

Dariusz Skrzyński

Prawnik odpowiada

Odpowiedzi radcy prawnego na pytania zadane przez czytelników.

Uzupełnianie etatu w innej szkole – 11 konsekwencji dla nauczyciela

Str. 17-20

Prawo w szkole

Dariusz Skrzyński

Uzupełnianie etatu w innej szkole – 11 konsekwencji dla nauczyciela

Szczególnym rozwiązaniem pozwalającym utrzymać zatrudnienie nauczyciela, dla którego brakuje godzin, jest uzupełnienie pensum w innej szkole. Polega ono na tym, że nauczyciel – będąc formalnie zatrudniony w jednej szkole na pełnym etacie – uzupełnia część godzin pracy w drugiej. Jakie prawa i obowiązki wiążą się z tym w praktyce?

Cykliczne Akcje Plastyczne, czyli jak twórczo spędzać przerwy w bibliotece

Str. 21

Czytelnik w bibliotece

Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz

Cykliczne Akcje Plastyczne,

Propozycja różnorodnych zajęć plastycznych, które można realizować we wszystkich typach szkół np. na przerwach czy z okazji rozmaitych świąt.

Przegląd książek

Str. 22-23

Przegląd książek

Bernadeta Listwoń

Przegląd książek

Przegląd nowości wydawniczych, polecanych do uzupełnienia księgozbioru biblioteki szkolnej. Dział redaguje BERNADETA LISTWOŃ, autorka bloga o książkach dla dzieci i młodzieży „Półeczka z książkami”.

Kompendium: Narodowy program rozwoju czytelnictwa – 09/2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 Miniporadnik dla nauczycieli bibliotekarzy i dyrektorów szkół

Str. 2-16

Priorytet III: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Wskazówki do realizacji projektu edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej

Str. 17-18

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoły  muszą spełnić kilka wymogów, wśród nich – zrealizować jeden projekt edukacyjny na każdy oddział w szkole. Zadanie nie jest trudne, wszakże od lat szkoły pracują metodą projektu, należy tylko przemyśleć, jak wykorzystać księgozbiór do upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Projekty w praktyce (wypowiedzi nauczycieli)

Str. 18

Przykłady projektów zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa przez nauczycieli gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Top