Numer 10/2017

Objętość: 52 stron | Cena: 14 zł

Gratis:

Biblioterapia w Szkole

W numerze m.in.:

Dodatek: Biblioterapia w Szkole. W numerze także: nowe wyzwania dla wielu nauczycieli bibliotekarzy oraz podręcznikowy bałagan, z którymi muszą się mierzyć bibliotekarze na początku nowego roku szkolnego.

(więcej informacji na temat poszczególnych artykułów znajduje się niżej)

Spis treści

Zagadnienia

Podręcznikowy bałagan Juliusz Wasilewski 3-4

Aktualności 5

Warsztat pracy

Nowy rok szkolny i nowe wyzwania dla wielu nauczycieli bibliotekarzy Danuta Majkusiak 6-8

Łączenie baz w systemach firmy MOL Aleksander Radwański 10-12

Głośne czytanie na wiele sposobów Izabela Łyszkiewicz 14-15

Zaskocz czytelnika – używając wierszyka Agnieszka Kownatka-Ruszkowska 15

Prawo w szkole

Nieformalna świetlica w bibliotece? Dariusz Skrzyński 17-18

Prawnik odpowiada Dariusz Skrzyński 18-19

Udostępnianie filmów, audiobooków, e-booków przez biblioteki szkolne Dariusz Skrzyński 20-23

Czytelnik w bibliotece

Andrzejkowe tradycje w bibliotece szkolnej Elżbieta Kasprzyszak 24-25

Zoo w bibliotece Agnieszka Szrubarz 26-27

Scenariusze

Chciane czy niechciane? Ciąże nastolatek w literaturze dla młodzieży Agnieszka Olszanowska 28-29

Przegląd książek

Przegląd książek Bernadeta Listwoń 30-31

Darmowy dodatek +

Biblioterapia w Szkole – 10/2017

Literatura jako przestrzeń do dialogu z uczniem Wanda Matras-Mastalerz 2

Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych Roksana Kociołek 3-4

„Moje atuty: odkrywam i wykorzystuję!” Dorota Bełtkiewicz 5

„Mądrość mieszka w nas, musimy tylko z nią rozmawiać”. Czym jest mądrość w życiu człowieka? Iwona Bukowska 6-7

Elmer – akceptacja inności Joanna Szymczak-Ryczel 8

„Przyjaciele: są mimo wszystko!” Dorota Bełtkiewicz 9

Inny nie znaczy gorszy – tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu Agata Krajewska 10

Radości i smutki bycia mamą. O prawach do swoich potrzeb Beata BasiuraTeresa Misztal 11

„Sz(ż)ycie na miarę” Roksana Kociołek 12

„Tu mogę czytać świat…” Niebiańska Biblioteka Elżbieta Bukowiec 13

Nie wierzmy plotce. Scenariusz o sile słów Urszula Zybura-Zadworna 14

Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością Jolanta Molenda-Bieniecka 15-16

Ja po prostu mam cel! O tym, dlaczego warto dążyć do celu Lidia Ippoldt 17-18

„Emocjonalny zawrót głowy”: zajęcia z elementami biblioterapii Ewa Bońdos 18-19

Artykuły

Podręcznikowy bałagan

Str. 3-4

Zagadnienia

Juliusz Wasilewski

Podręcznikowy bałagan

Komentarz do bieżącej sytuacji związanej z początkiem roku i dystrybucją podręczników. Chaos i pomyłki w dystrybucji kumulują się w bibliotekach szkolnych, które muszą ponosić konsekwencje złej organizacji.

Nowy rok szkolny i nowe wyzwania dla wielu nauczycieli bibliotekarzy

Str. 6-8

Warsztat pracy

Danuta Majkusiak

Nowy rok szkolny i nowe wyzwania dla wielu nauczycieli bibliotekarzy

Artykuł poświęcony wyzwaniom związanym z nowym rokiem szkolnym po reformie edukacji. Omówienie najważniejszych problemów, takich jak nowy kanon szkolny i brak lektur, inspiracja czytelnictwa, nowe potrzeby ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Łączenie baz w systemach firmy MOL

Str. 10-12

Warsztat pracy

Aleksander Radwański

Łączenie baz w systemach firmy MOL

Fachowe omówienie kwestii łączenia baz w systemach MOL z perspektywy nowych potrzeb bibliotek szkolnych w erze reformy systemu edukacji i łączenia księgozbiorów szkół podstawowych i gimnazjów.

Głośne czytanie na wiele sposobów

Str. 14-15

Warsztat pracy

Izabela Łyszkiewicz

Głośne czytanie na wiele sposobów

Prezentacja i podsumowanie działań zespołu szkół w zakresie organizacji imprez opartych na idei głośnego czytania. W ciągu kilku lat powstało wiele ciekawych inicjatyw, które stały się wizytówką szkoły i przyczyniły do jej promocji w środowisku lokalnym.

Zaskocz czytelnika – używając wierszyka

Str. 15

Warsztat pracy

Agnieszka Kownatka-Ruszkowska

Zaskocz czytelnika – używając wierszyka

Pomysł na prostą akcję mającą na celu zwrócenie uwagi uczniów na niektóre sprawy porządkowe. Żeby było zabawniej i przyjemniej, można nadać im formę wierszyków i przykleić w „strategicznych” miejscach. 

Nieformalna świetlica w bibliotece?

Str. 17-18

Prawo w szkole

Dariusz Skrzyński

Nieformalna świetlica w bibliotece?

Organ prowadzący zdecydował, że świetlica szkolna będzie czynna od 12:30. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczą w tym czasie w lekcjach, mają być w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Czy to jest zgodne z prawem?

Prawnik odpowiada

Str. 18-19

Prawo w szkole

Dariusz Skrzyński

Prawnik odpowiada

W tym numerze odpowiedzi na takie zagadnienie, jak: określenie stanowiska w świadectwie pracy nauczyciela biblioteki; zatrudnienie bibliotekarza, który ukończył filologię polską; kwalifikacje do pracy w bibliotece; przejście między budynkami w ramach czasu pracy.

Udostępnianie filmów, audiobooków, e-booków przez biblioteki szkolne

Str. 20-23

Prawo w szkole

Dariusz Skrzyński

Udostępnianie filmów, audiobooków, e-booków przez biblioteki szkolne

W jaki sposób biblioteka może legalnie gromadzić zbiory audiowizualne? O co powinna zadbać w momencie ich udostępniania, aby było to zgodne z literą prawa?

Andrzejkowe tradycje w bibliotece szkolnej

Str. 24-25

Czytelnik w bibliotece

Elżbieta Kasprzyszak

Andrzejkowe tradycje w bibliotece szkolnej

Propozycja imprezy andrzejkowej do zorganizowania w bibliotece szkolnej. Spotkanei odbywa się pod hasłem „Słodkie Wróżby Andrzejkowe”. 

Zoo w bibliotece

Str. 26-27

Czytelnik w bibliotece

Agnieszka Szrubarz

Zoo w bibliotece

Opis akcji organizowanej w bibliotece szkolnej z okazji Miesiąca Dobroci dla Zwierząt i Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Jak połączyć promocję czytelnictwa z tematyką praw zwierząt?

Chciane czy niechciane? Ciąże nastolatek w literaturze dla młodzieży

Str. 28-29

Scenariusze

Agnieszka Olszanowska

Chciane czy niechciane? Ciąże nastolatek w literaturze dla młodzieży

Scenariusz lekcji poruszającej temat przedwczesnej inicjacji seksualnej młodzieży oraz wynikających z tego konsekwencji. Zachęca uczniów do dyskusji na podstawie wiedzy pozyskanej podczas lekcji wychowania do życia w rodzinie, informacji z mediów lub (o ile uczniowie zetknęli się z przypadkami wczesnego rodzicielstwa i chcą o tym mówić) na przykładach z najbliższego otoczenia.

Przegląd książek

Str. 30-31

Przegląd książek

Bernadeta Listwoń

Przegląd książek

Przegląd nowości wydawniczych, polecanych do uzupełnienia księgozbioru biblioteki szkolnej. Dział redaguje BERNADETA LISTWOŃ, autorka bloga o książkach dla dzieci i młodzieży „Półeczka z książkami”.

Biblioterapia w Szkole – 10/2017

Literatura jako przestrzeń do dialogu z uczniem

Str. 2

Wanda Matras-Mastalerz

Literatura jako przestrzeń do dialogu z uczniem

Czytanie kieruje każdego człowieka w stronę nieustannego rozwoju. Przekonani o wartości czytania, już po raz drugi proponujemy Państwu dodatek zatytułowany „Biblioterapia w Szkole”. Mamy nadzieję, że zawarte w nim scenariusze z elementami biblioterapii staną się inspiracją do Państwa własnych aktywności w pracy z młodymi czytelnikami. Pierwszy numer, który ukazał się rok temu, utwierdził nas w przekonaniu, że problematyka „umacniania” poprzez odpowiednio dobrane teksty zaciekawia zarówno pracowników, jak i użytkowników bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Literatura stwarza przestrzeń do dialogu z samym sobą i z drugim człowiekiem. Dlatego chcemy zachęcić Państwa do rozmowy poprzez wybrane lektury, w których Autorki scenariuszy dostrzegły potencjał edukacyjny i terapeutyczny.

Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych

Str. 3-4

Roksana Kociołek

Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o wartościach ludycznych i empatii. Treści przekazywane: Znaczenie wartości niematerialnych (znaczenie ludyczności); dobre relacje ze zwierzętami; pozytywny wpływ obecności zwierząt; pPromowanie przyjaźni do zwierząt, rozwijanie empatii.

„Moje atuty: odkrywam i wykorzystuję!”

Str. 5

Dorota Bełtkiewicz

„Moje atuty: odkrywam i wykorzystuję!”

Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii. Temat: Właściwa samoocena, odkrywanie mocnych i dobrych stron.

„Mądrość mieszka w nas, musimy tylko z nią rozmawiać”. Czym jest mądrość w życiu człowieka?

Str. 6-7

Iwona Bukowska

„Mądrość mieszka w nas, musimy tylko z nią rozmawiać”. Czym jest mądrość w życiu człowieka?

Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej, którego tematem jest istota mądrości. Cele: zrozumienie istoty mądrości; rozwój umiejętności przewidywania konsekwencji swoich czynów; kształcenie odpowiedzialności za podejmowane wybory.

Elmer – akceptacja inności

Str. 8

Joanna Szymczak-Ryczel

Elmer – akceptacja inności

Cele zajęć: uczeń – zna i rozumie termin: „tolerancja”; umie zdefiniować pojęcie tolerancji; wskazuje charakterystyczne cechy swojego wyglądu; Wie, że należy akceptować osoby różniące się od nas.

„Przyjaciele: są mimo wszystko!”

Str. 9

Dorota Bełtkiewicz

„Przyjaciele: są mimo wszystko!”

Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii. Prowadzący wita dzieci, prosi o wypisanie imion na kartonowych kółkach (uczestnicy mogą wybrać kolor) i przyklejenie ich taśmą (jako wizytówek).Uczniowie zasiadają w kręgu, prowadzący opowiada lub odtwarza nagranie bajki Mimo wszystko… chcę mieć przyjaciół! Meduza Matylda (audiobook).

Inny nie znaczy gorszy – tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu

Str. 10

Agata Krajewska

Inny nie znaczy gorszy – tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu

Prowadzący rozpoczyna dyskusję o tolerancji i stereotypach, kierowaną pytaniami: czym jest tolerancja?, czym jest „inność”?, skąd biorą się stereotypy?, w jaki sposób traktowane są osoby niemieszczące się w ogólnie przyjętych standardach wyglądu (są otyłe, zbyt szczupłe, rude, zbyt wysokie, zbyt niskie itp.)?, czym jest dyskryminacja?.

Radości i smutki bycia mamą. O prawach do swoich potrzeb

Str. 11

Beata Basiura

Teresa Misztal

Radości i smutki bycia mamą. O prawach do swoich potrzeb

Cele: zmiana postawy wobec problemu: brak szacunku dla mamy; zwrócenie uwagi na potrzeby innych; wyrabianie nawyku samodzielności. Prowadzący prosi dzieci, aby wybrały karteczkę z owocem określającym ich nastrój: truskawka z uśmiechem – bardzo dobry, gruszka z falą na ustach – neutralny, cytryna ze skrzywionymi ustami – zły. Uczniowie mogą przykleić wybraną karteczkę na ubranie.

„Sz(ż)ycie na miarę”

Str. 12

Roksana Kociołek

„Sz(ż)ycie na miarę”

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o życiowej mądrości i wartości niematerialnych.

„Tu mogę czytać świat…” Niebiańska Biblioteka

Str. 13

Elżbieta Bukowiec

„Tu mogę czytać świat…” Niebiańska Biblioteka

Cele – uczestnik: dostrzega wartość książek i czytania w życiu człowieka; tworzy z książek „Biblioteczną piramidę wartości”; jako „badacz” zna i rozumie znaczenie sformułowania „podwójne życie książki”; tworzy kreatywną książkę – lapbook zatytułowany „Niebiańska Biblioteka”.

Nie wierzmy plotce. Scenariusz o sile słów

Str. 14

Urszula Zybura-Zadworna

Nie wierzmy plotce. Scenariusz o sile słów

Cele: poznanie mechanizmu powstawania plotki; wskazanie konsekwencji mówienia nieprawdy; uświadomienie, jak bardzo może skrzywdzić człowieka pochopna ocena jego postępowania; rozwijanie empatii i twórczego myślenia.

Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością

Str. 15-16

Jolanta Molenda-Bieniecka

Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością

Temat: Postrzeganie inności w kategoriach pozytywnych, jako elementarnej cechy własnej, a nie synonimu zagrożenia lub kogoś obcego. Cele: uświadomienie sobie, że każdy z nas jest inny, i ta inność może być czymś bardzo pozytywnym; kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia i przyjmowania dobrych informacji o sobie; werbalizowanie emocji; kształtowanie umiejętności akceptacji własnych stron mocnych i słabych; rozbudzanie empatii.

Ja po prostu mam cel! O tym, dlaczego warto dążyć do celu

Str. 17-18

Lidia Ippoldt

Ja po prostu mam cel! O tym, dlaczego warto dążyć do celu

Temat: Cele i sposoby ich osiągania – co pomaga, a co przeszkadza w realizacji celów? Cele: uświadomienie, że każdy może osiągnąć swój cel, trzeba tylko spróbować to zrobić; podnoszenie samooceny.

„Emocjonalny zawrót głowy”: zajęcia z elementami biblioterapii

Str. 18-19

Ewa Bońdos

„Emocjonalny zawrót głowy”: zajęcia z elementami biblioterapii

Uczeń po zajęciach: potrafi rozpoznać i nazwać emocje u siebie i innych; wie, jak się przejawiają negatywne reakcje na złość, gniew, strach, i potrafi je opanować; potrafi rozpoznać i nazwać źródło złości, strachu, gniewu; dostrzega związek między myśleniem i odczuwaniem a zachowaniem.

Top